ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Partide politice
    din Republica
    Moldova
 Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010
   English Version      
    Home        Harta site-ului       E-mail           

Partide politice  

Lista partidelor  

Dialog politic  

Eveniment  

Legislație  

Puncte de vedere  

Declarații/Documente  

Comunicate de presă  

Comentarii  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Blocuri electorale  

Informație utilă  

Bibliografie  

Site-uri relevante  

Legea Republicii Moldova privind partidele și alte organizații social-politice


Nr.718-XII din 17.09.91
Veștile nr.11-12/106, 1991

II. Înregistrarea partidelor și altor organizații social-politice

Articolul 15(13). Înregistrarea statutului.

Partidele și alte organizații social - politice au dreptul să desfășoare activitatea de realizare a scopurilor programatice numai după înregistrarea statutelor lor. Cererea de înregistrare a statutului se depune la Ministerul Justiției, însoțită de:

  1. statutul și programul partidului sau ale altei organizații social-politice;
  2. actul de constituire și listele membrilor partidului sau ai altei organizații social-politice, întocmite în baza cererilor și aprobate de conducătorul partidului sau al altei organizații social-politice, care vor cuprinde: numele, prenumele, anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, locul de muncă și semnătura membrului respectiv al partidului sau al altei organizații social-politice;
  3. actul privitor la sediul partidului sau al altei organizații social-politice;
  4. dovada deschiderii contului bancar.
  5. actele de constituire a organizațiilor teritoriale ale partidului sau ale altei organizații social-politice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 lit. a) și ale art. 20 alin. 1.

[Alin.2 art.15(13) compl. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Alin.2 art.15(13) în redacția Legii nr.146-XIV din 30.09.98]

Ministerul Justiției, în termen de o lună de la data prezentării cererii de inregistrare a statutului, va adopta decizia de înregistrare a statutului sau, dacă nu sînt întrunite cerințele prezentei legi, decizia de refuz de a-l înregistra.

[Alin.3 art.15(13) în redacția Legii nr.146-XIV din 30.09.98]

Decizia Ministerului Justiției privind refuzul de a înregistra statutul poate fi atacată de organizația respectivă în termen de zece zile la Curtea Supremă de Justiție.

[Alin.4 art.15(13) modificat prin Legea nr.788 din 26.03.96]

Pentru înregistrarea statutului partidului sau altei organizații social-politice, a modificărilor și completărilor introduse în statut se percepe, în modul prevăzut de lege, taxă de înregistrare în cuantum de 10 salarii minime.

[Alin.5 art.15(13) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Modificările și completările introduse în statutele partidelor și ale altor organizații social - politice se vor înregistra în modul prevăzut pentru înregistrarea inițială. La soluționarea chestiunii înregistrării prezența președintelui sau a unui reprezentant al organului executiv, sau a unui alt organ de conducere al partidului, sau a altei organizații social - politice este obligatorie. Partidele și alte organizații social - politice devin persoane juridice din momentul înregistrării statutului.

[Alin.7 art.15(13) modificat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Ministerul Justiției ține Registrul partidelor și altor organizații social - politice. Modul de înregistrare a statutelor partidelor și altor organizații social - politice este reglementat printr-un Regulament, aprobat de Guvern.

Articolul 16(13/1). Declararea nulă a deciziei de înregistrare a partidului sau altei organizații social-politice

Decizia de înregistrare a partidului sau altei organizații social-politice poate fi declarată nulă prin hotărîre a instanței de judecată la cererea Ministerului Justiției dacă, după înregistrare s-au descoperit circumstanțe care puteau servi drept temei pentru a refuza înregistrarea.

[Art.16(13/1) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 17(14). Simbolica partidelor și a altor organizații social - politice

Partidele și alte organizații social - politice pot avea în calitate de simboluri embleme, drapele, fanioane, care de asemenea se vor înregistra oficial, în modul stabilit, pentru înregistrarea statutului. Ele nu trebuie să reproducă simbolica statului și să servească pentru propagarea scopurilor indicate în alineatul patru al articolului 4 din prezenta lege.

[Art.17(14) completat prin Legea nr.1615-XII din 19.10.93]


Pagini:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Alegeri locale 2003

Concurenți electorali

Electorala Chișinău

Rezultate

Legislație electorală

Documente CEC

Documente/Contestări

Documente OSCE/BIDDO

Educație electorală

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2010 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect