ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Partide politice
    din Republica
    Moldova
 Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010
   English Version      
    Home        Harta site-ului       E-mail           

Partide politice  

Lista partidelor  

Dialog politic  

Eveniment  

Legislație  

Puncte de vedere  

Declarații/Documente  

Comunicate de presă  

Comentarii  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Blocuri electorale  

Informație utilă  

Bibliografie  

Site-uri relevante  

Alegeri prezidențiale 2001


Discurs de învestitură al Președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin

Onorat Parlament!
Onorată Curte Constituțională!
Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic!
Stimați invitați!
Dragi concetățeni!

Ceremonia de învestitură a Președintelui Republicii Moldova care are loc astăzi decurge în ziua Bună-Vestirii, zi în care, în conformitate cu tradiția populară, se spune că iarna cedează drepturile sale primăverii. Consider această coincidență un semn bun. Doar primăvara simbolizează nu numai grija de viitoarea roadă, dar și deșteptarea naturii și a tot ce este viu, înnoirea. Primăvara este timpul cînd renasc speranțele, speranțele de schimbări benefice în destinul oamenilor.

Anume acest optimism de primăvară, aceste speranțe s-au întruchipat în alegerile parlamentare anticipate, alegeri care au determinat și evenimentul de astăzi. larna care a durat mai mult de zece ani n-a fost pe placul poporului nostru. De aceea ziua de 25 februarie a devenit atît un punct de pornire, cît și un punct pus unei întregi perioade istorice care a adus țara la o situație critică.

Într-adevăr, ultimii zece ani au decurs sub semnul înstrăinării și distrugerii. Zece ani de rătăcire, de politică a confruntării interetnice și a umilirii sociale. Zece ani de nimicire planificată a viitorului. Abia apărut, statul moldovenesc pe dată s-a și divizat în două tabere, amplasate pe cele două maluri ale Nistrului. A urmat degradarea internă a statului și a economiei. Sub lozinca principiilor democrației și libertății, principii sacre pentru fiecare om, se consolida tot mai mult practica dictaturii funcționarului de stat, a birocrației, trădarea intereselor naționale în numele unor scopuri de moment. Deghizată în mantia afirmațiilor despre modernizarea economiei, își făcea mendrele banala jefuire a patrimoniului național al țării în forma împărțirii lui între clanuri diferite. Valul distrugerii s-a dovedit a fi atît de puternic, încît la momentul actual Republica Moldova s-a transformat într-o zonă a catastrofei umanitare, a sărăciei și politicii de stat primitive. Astăzi cetățenii noștri părăsesc țara în căutare de mijloace de a-și îmbunătăți soarta lor și a copiilor lor. Ne-am pomenit în fața pericolului pierderii suveranității Republicii Moldova, a capacității țării noastre și a poporului ei de a se autodetermina, de a-și decide destinul liber și independent, în conformitate cu propriile interese, de a-și fixa perspectivele și a-și realiza planurile.

La 25 februarie politicienii au avut ultima șansă de a schimba cardinal situația. Este într-adevăr o ultimă șansă, și nu doar pentru partidul care a cîștigat competiția electorală, ci și pentru toată clasa politică. Poporul care a mers cu multă încredere la alegeri încă o dată a încercat să-și lege speranțele de schimbări spre bine de putere, de stat, de procedura alegerilor democratice. O nouă spulberare a speranțelor ar provoca, în cel mai bun caz, o apatie și o neîncredere totală a poporului în stat, o atitudine față de Moldova ca față de un oarecare teritoriu geografic, lipsit de posibilitatea unei dezvoltări independente.

Anume de aceea astăzi noi trebuie să conștientizăm că în fața statului stă o sarcină extrem de dificilă și, totodată, extrem de importantă. Si nu e vorba doar de "renașterea" țării, problemă despre care vorbesc foarte frecvent politicienii noștri, dar care nici pe departe nu conștientizează clar ce anume urmează a fi renăscut. Noi trebuie să urmărim alt scop - cel al edificării unui stat moldovenesc cu adevărat suveran. Mai mult ca atît, suntem datori să schimbăm statutul de provincie săracă si înapoiată, supusă umil poruncilor unor forțe externe, cu cel al unui stat contemporan, antrenat în dinamica schimbărilor moderne, care se conduce doar de interesele cetățenilor lui.

Cu adevărat consider că în secolul XXI societatea nu mai poate fi divizată în clase sau grupuri sociale progresiste și reacționare, în popoare bune și rele, în apropiați si străini. Statul contemporan trebuie să exprime în egală măsură interesele tuturor membrilor societății. Statul contemporan trebuie să creeze condiții pentru armonia acestor interese, să găsească compromisuri, să garanteze egalitatea tuturor în fața legii. Anume un astfel de stat va cîștiga stima și încrederea poporului, anume așa scopuri vor coincide cu interesele de perspectivă ale vecinilor noștri geopolitici și ale comunității internaționale.

Este ușor să declari asemenea intenții. Mult mai greu este să le realizezi, să le transformi în practica concretă a guvernării unui stat. Cred că aici de la guvernanți se va cere putere de decizie, corectitudine, inteligență și muncă asiduă zi de zi, pas cu pas pentru a ieși din starea de dezastru social-economic, ca țăranul si întreprinzătorul, medicul și pedagogul, pensionarul și copilul să simtă schimbările pozitive. Numai aceste schimbări, schimbări evidente și reflectate în îmbunătățirea propriei situații vor întruchipa garanția încrederii societății față de stat: Numai în asemenea condiții societatea va aprecia întregul organism statal ca reprezentînd interesele poporului. Numai atunci cînd statul va fi în stare să protejeze poporul de pericolul răufăcătorilor și al funcționarilor corupți, al "autorităților" care se îmbogățesc pe contul nenorocirilor și fricii omului simplu, puterea de stat se va bucura de o adevărată autoritate. Anume așa văd eu sarcinile noastre. Și în conformitate cu aceste opinii intenționez să acționez în înalta funcție încredințată mie.

Lozincile, chiar dacă sunt deosebit de progresiste, nu pot asigura nimic. Numai o politică realistă este capabilă de a da viață cuvintelor "democrație", "lege", "reformă", defăimate de practica anilor precedenți. Pe parcursul ultimilor zece ani aceste cuvinte au fost lipsite de sens, și-au pierdut adevăratul lor conținut. Sînt convins că vom fi în stare să le întoarcem adevărata lor semnificație. Dar acest lucru nu este deloc simplu. Astăzi democrația semnifică pentru popor nedreptate și cinism, în cel mai bun caz, libertatea de a alege între două rele. Cuvîntul "lege" a devenit sinonim cu "corupție", "reformă" -cu "stagnare", "sărăcie" și "nenorocire". Ca rezultat, comunitatea Internațională ne consideră cea mai coruptă țară din Europa, cea mai săracă din CSI. Și nu trebuie să dăm vina pe Vestul democratic sau pe Rusia contemporană! Politicienii noștri au urmat necugetat și nechibzuit sfaturile și sugestiile venite din afară, deseori denaturîndu-le și conducîndu-se doar de instinctul de autoapărare, de dorința de a fi acceptați de cei de peste hotare. Reformelor a fost supus doar lexiconul politic. Ca rezultat, clasa politică nu mai este acceptată nici de Est, nici de Vest, nici de cetățenii țării noastre. În schimbul cuvintelor frumoase despre democrație și integrare în Europa, în Moldova vin numai ajutoare umanitare, dar nu și investiții. Și totul din cauză că realizarea eficientă a democrației și reformelor cere o platformă solidă -voință politică și dorință sinceră de schimbare în numele intereselor societății. Anume această platformă lipsea.

Consider că în situația creată statul moldovenesc va trebui să facă un adevărat salt. Un salt în economie, în sfera socială, în cultură. În domeniul economiei urmează revizuirea principiilor de reanimare economică a țării. Cum văd eu aceste principii. În primul rînd, trebuie să mobilizăm rezervele interne. Cele mai eficiente căi constau în instituirea unui nou rol al statului în toate transformările economice și în utilizarea potențialului antreprenoriatului autohton. Statul nu mai poate rămîne în postură de paznic, sub ochii căruia funcționarii au instituit practic dreptul feudal asupra tuturor formelor de proprietate - începînd cu cea de stat pînă la cea privată.

Statul este obligat să-i protejeze maximal și să-i susțină pe producătorii eficienți și competitivi, să ofere libertate activității economice. Statul este obligat să-i lipsească pe funcționari de dreptul de a institui interdicții, să simplifice și să facă transparent sistemul de impozitare, să modernizeze activitatea bancară. Numai statul, prin realizarea funcțiilor sale legislativă, executivă și judiciară poate crea condiții de formare a unui climat favorabil investițiilor, poate atrage în țară producătorul de mărfuri destinate exportului. Trebuie să utilizăm din plin amplasarea geografică favorabilă a țării, să transformăm Moldova dintr-o rezervație a forței de muncă sezoniere într-o țară cu o economie dezvoltată, capabilă să ofere servicii, să tranziteze mărfuri și capital. Întreprinzătorul nostru s-a format în condiții de luptă inegală cu statul. Astăzi statul trebuie să-și achite datoriile față de acesta. Asigurat de rețeaua sa de misiuni și reprezentanțe diplomatice, statul trebuie să-și asume rolul de agent principal în prezentarea producției moldovenești pe piețele externe. Consider că trebuie să menționez și alt moment important: statul trebuie să apere în egală măsură drepturile producătorului în Moldova, indiferent de forma de proprietate. Trebuie să afirmăm o poziție principială în protejarea atît a întreprinderilor de stat, supuse pericolului conducerii incompetente și jefuirii, cit si a firmelor și companiilor private, care se confruntă cu obligația de a plăti "bir" funcționarilor sau raket-ului.

Iată doar cîteva principii de care urmează să ne conducem în politica economică activă. Domeniile social și cultural ne solicită, în egală măsură, o urmare consecventă a imperativului sporirii bunăstării, calității vieții și realizării necesităților fundamentale ale omului în ocrotirea sănătății, în instruire și asigurare socială. Realizarea acestui scop nu poate fi amînată. Trebuie să conștientizăm clar că populația afectată de subnutriție și de boli, de imposibilitatea de a-și satisface necesitățile de instruire și cultură, pur și simplu nu va fi în stare să rezolve problema saltului economic. Ea se află în stare de degradare morală si fizică. lată de ce suntem datori ca în primul rînd să oprim acest proces al degradării, în termen scurt să creăm condiții de viață, care pot fi numite cu adevărat normale și pe care le merită mult pătimitul nostru popor.

Cu toate acestea, schimbările pozitive nu vor veni de la sine. Noi, de fapt, trebuie să pornim de la "zero", iar aceasta înseamnă că ne așteaptă o muncă zilnică, asiduă, că avem nevoie de înțelegerea importanței problemei, pe care trebuie s-o rezolve țara noastră, de către toți cetățenii ei. lată de ce este necesar de a concentra forțele pentru a realiza interesele comune. În numele acestui scop nobil mă adresez către toate forțele politice, către toți cetățenii cu chemarea de a munci constructiv și în comun. Mă adresez și celor care la alegerile trecute nu au votat pentru Partidul Comuniștilor. Sunt convins că și ei au votat împotriva sărăciei, împotriva corupției, pentru schimbare, pentru un scop comun - prosperarea Moldovei. Putem împărtăși opinii diverse, deține experiență diferită de viață, vorbi în limbi diferite, dar toți avem o singură patrie - Republica Moldova - care așteaptă cu nerăbdare ziua, cînd vom părăsi baricadele politice și ne vom preocupa de soarta ei.

În linii mari apreciez situația politică actuală ca o unică șansă de a porni pe calea trasată. Și în primul rînd, deoarece această cale este si o șansă de a înlătura confruntarea dintre ramurile puterii de stat, devenită tradițională în Moldova. În ultimii ani această confruntare se poate spune că a lipsit țara de capacitatea de dezvoltare. Consider consolidarea structurii verticale a conducerii țării drept o datorie a mea. Președinția, Parlamentul, Guvernul, puterea judecătorească trebuie odată și pentru totdeauna să iasă din cadrul intereselor de grup, de castă sau de partid. Constituția Republicii Moldova trebuie să devină unicul suport eficient și acceptat pe care trebuie să se fundamenteze colaborarea puterilor în stat, și nu doar declarativ, ci de facto.

Consolidarea societății și a ramurilor puterii va contribui și la reintegrarea teritorială a țării, soluționarea definitivă a diferendului transnistrean. Iar pentru ca aceasta în sfîrsit să se realizeze este nevoie de o consolidare în deplinul sens al cuvîntului - începînd cu populația, cu structurile antreprenoriatului și terminînd cu partidele politice și autoritățile publice. Dar această consolidare nu se va realiza de la sine. Mai ales că divizarea artificială a țării și a poporului timp de zece ani îi aduce cuiva dividende mari. Unora - politice, altora - pur economice... De aceea este nevoie de eforturi eficiente pentru a curma hotărît această "afacere" periculoasă și a căpăta beneficii economice de la raporturile reciproc avantajoase. Iar în acest caz din nou avem nevoie, în primul rînd, de voința politică, care va contribui la modificarea principiilor procesului de negocieri. Urmează să renunțăm la învinuiri și insinuări reciproce și să formulăm propuneri avantajoase, propuneri concrete și fundamentate pe un compromis rațional. Numai în asemenea condiții se va manifesta rolul cu adevărat benefic al celorlalți participanți la negocieri, în primul rînd al Rusiei.

În activitatea pe care urmează să o exercit, consider că aspectul internațional al politicii de stat se plasează pe un loc de frunte. Conducătorul statului este responsabil de asigurarea prestigiului țării în lume, a intereselor ei pe arena internațională, a rolului ei activ în comunitatea mondială. Cu toate acestea, atunci cînd acțiunile de formare a imaginii favorabile a țării peste hotarele ei nu sunt determinate de interesele naționale, politica externă nu poate fi considerată corectă. În acest caz vectorul politicii externe a statului nostru nu capătă contururi clare și strict determinate, iar însăși politica externă se dovedește a fi timidă, umilă și mediocră.

Afirmăm fără echivoc angajarea Moldovei suverane în toate acordurile internaționale și respectarea obligațiilor în raport cu alte state. Cu toate acestea, voi afirma în politica noastră externă principiile pragmatice. Contez pe înțelegerea cu care vom fi tratați de către organizațiile internaționale din Europa, integrarea cu care se menține în șirul celor mai importante perspective ale statului nostru. Această orientare va deveni prioritară și în relațiile cu țările CSI, cu deosebire în raporturile cu partenerul nostru strategic din est - Federația Rusă. Trebuie să se dezvolte mai activ, si ce e mai important, mai productiv relațiile tradiționale cu țările vecine - România și Ucraina. Apreciem valoarea ajutorului care-l acordă Moldovei în perioada aceasta, deosebit de dificilă, Statele Unite ale Americii, statele din Europa - Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda și alte țări.

Doamnelor și domnilor! Dragi concetățeni!

Acum, cînd vorbesc în fața Dumneavoastră, îmi amintesc de binecuvîntările pe care mi le-au dat oamenii simpli în timpul întîlnirilor preelectorale. Ei nu aveau prea multe doleanțe și nu-mi cereau careva promisiuni. Îmi spuneau un singur lucru: credem in Dumneavoastră! Și pentru mine nu există vreo poruncă mai importantă. Urmează să realizez cel mai important lucru - să îndreptățesc speranțele alegătorilor. Știu că nu-mi va fi ușor. înțeleg că nu pot evita toate greșelile. Pot doar spune ferm că voi munci cu abnegație, cinstit si deschis. Vă chem și pe Dumneavoastră să împărtășiți aceste principii.

Marele cronicar moldovean, Grigore Ureche, a numit cîndva Moldova o țară aflată "în calea tuturor relelor". Urmează să rezolvăm un scop comun, să facem așa ca să-si piardă, în sfîrșit, actualitatea cuvintele cronicarului, ca să putem pe drept cuvînt să numim Moldova țară a succeselor, a păcii și a bunăvoinței.

Să ne unim dar eforturile în numele unui scop mare și nobil - al edificării statului nostru suveran și independent Republica Moldova.

Alegeri locale 2003

Concurenți electorali

Electorala Chișinău

Rezultate

Legislație electorală

Documente CEC

Documente/Contestări

Documente OSCE/BIDDO

Educație electorală

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2010 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect